Stefaan van den Bremt
 
 


Bio

 

Van Land en Lucht

1

Er is het landschap
En geen gerucht.
Verre verwantschap
van water en lucht.

Een vogel, vlucht
in de rand, rap
uit het landschap.
Er is geen zucht

wind. Een hond bast,
bijt in de lucht.
Een ekster krast

als een oude pen
die schrijft. Ik ben
die harst, die splijt.

2

Een herfstig landschap
met loden lucht.
Een erfvijandschap,
net niet gelucht.

De verte weerlicht
nog eens, en nog.
En keer op keer licht
het land op, dat log

als een klankkast
wacht op de klap
als ik honkvast

die naar lucht hap
in ontmanteld
land. Het kantelt.


Earth & Air

1

There's the landscape.
Not a murmur.
Sky and water's
distant kinship.

A bird clambers
the offing, slips
from the picture.
Not a whisper

of wind. A shrilling
dog mouths the air.
A magpie cackles

like an old quill
scratching: I'm here
to crack, to break.

2

An autumn eyeful
lidded with lead.
Age-old rivalry
hidden in shade.

The distant lightning
over and ever.
Insistent brightening
roves land heavy

as a kettledrum
waiting to be struck,
like the baited breath

of this stay-at-home
who pants on an earth
dismantled. Turned up.

(trans. by Yann Lovelock)

Amerika Post Factum (1492-1992)

Amerika is de stilte voor de kreet van de marsgast
Amerika is het stofje in het oog van Ptolemaeus
Amerika is de Oceaan die bekent dat hij eindig is

Amerika is een wereld die vergaat zodra zij in kaart is gebracht
Amerika is het continent dat geen geloof hecht aan het netvlies van de ontdekker
Amerika is het delirium van de demiurg

Amerika is het roerei van Columbus
Amerika is de smeltkroes van ellende en genot
Amerika is de struikelsteen der wijzen

Amerika is de hof waar Adam vloekt: God, waar zit Gij?
Amerika is de boom van de kennis van Ruimte en Tijd

Amerika is de priester in de huid van de gevilde

Amerika is de schakelaar die de Niagara-watervallen aanknipt
Amerika is de steekvlam in de stoppenkast van de planeet
Amerika is Vijfhonderd Jaar Eenzaamheid

Amerika is de vlieg met gouden vleugels die ik fok
Amerika is de kwade droom van de azteek
Amerika is de verlossing door de witte clown Ariël

Amerika is wat nog niet was
Amerika was wat het niet is
Amerika zal altijd morgen zijn

Amerika is het Wonderbaarlijk Alledaagse
Amerika is de tautologische kwelling van Tantalus
Amerika is America es América

America Post Factum 1492-1992

America is the silence before the lookout's cry
America is the mote in Ptolemy's eye
America is Ocean admitting there are limits

America is a world that goes west when the map is redrawn
America is the continent that refuses its discoverer's vision
America is the demiurge's delirium

America is Columbus' scrambled egg
America is pain and pleasure's melting pit
America is the stumbling-block of the sages

America is the garden where Adam asks God where He is
America is the tree of knowledge of Space and Time
America is the priest in the flayed man's skin

America is the switch that turns Niagara on
America is the blow-out in the planet's fuse-box
America - five hundred years of solitude

America is what hasn't happened
America was what never happened
America is what'll always happen tomorrow

America is the marvelously everyday
America is the tautological torture of Tantalus
America es America is Amerika