Katarina Frostenson
 
 

 

Bio

 

Röst

Monstrum, lägg dig runt mig, vad är det jag skall
känna     Stort och oförklarligt stumt, ett hästars
täcke     Öga, näsa, panna lob, kinden täckes     min mun,
varför är du övergiven     Ett strå sticks in, en smak av
mineraler, sälta     Foten vandrar upp den trånga gången,
vit och okänd i mig, draget kommer     Och luften är
stark, och kall, och svart och hög     Nu betar jag
världsgräs

Voice

Monstrum, lie round me, what am I to
feel     Large and inexplicably mute, a horse
blanket     Eye, nose, forehead lobe, cheek covered     my mouth,
why are you abandoned     A grass stem thrust in, taste of
minerals, salt     A foot wandering the narrow path,
white and unknown in me, the draught comes     The air is
strong, and cold, dark and high     I now graze
the grass of the world

Translator: Joan Tate